Cultuurschenker worden

Draagt u cultuur ook een warm hart toe? CCGR trekt regelmatig gezamenlijk met organisaties op waar we op basis van tegenprestaties iets voor elkaar kunnen betekenen.

Wij komen graag met u in contact over de mogelijkheden. U kunt hierbij denken aan sponsorpakketten of donaties in natura (bijvoorbeeld meubilair of expertise). Er zijn dan afspraken te maken over bijvoorbeeld  publiciteit, zaalhuur of theaterkaarten.

Van gedachten wisselen?
Neem contact op per mail via marketing@ccgr.nl of bel naar 0161-224314 (afdeling marketing)

Zakelijke arrangementen
CCGR kan voor u bijzondere voordeelarrangementen verzorgen voor uw personeel. Bijvoorbeeld in uw kerstpakket of bij een jaarvergadering. Neem contact op met marketing@ccgr.nl voor de mogelijkheden.