Gezocht: Twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

Kennis en ervaring delen?

Stichting Samenwerkende Culturele en Maatschappelijke Organisaties (Stg. SCMO) zoekt: Twee leden voor de Raad van Toezicht met de aandachtsgebieden ‘Financiën’ en/of ‘Maatschappelijke & bestuurlijke verhoudingen’. De positie van voorzitter komt in 2017 vacant en één van beide leden zal deze gaan invullen. De culturele centra De Boodschap in Rijen en De Schakel in Gilze, Stichting Toon je Talent, Stichting Cultuurplaats en Stichting VIP Voor Elkaar maken onderdeel uit van deze koepelstichting.

Wij zoeken leden met:
–    een brede maatschappelijke belangstelling;
–    affiniteit met de missie en ambitie van de stichtingen;
–    een kritische blik en die onafhankelijk kunnen bijdragen aan de besluitvorming binnen de Raad van Toezicht.

Meer informatie, profielen en reglementen zijn te vinden op www.ccgr.nl/raad

 

Bibliotheek Theek 5 en CCGR blij met reactie Commissie

Op woensdag 19 oktober reageerde de Commissie Samenleving positief op de plannen van Theek 5 en Stg. CCGR voor een ‘toekomstbestendige bibliotheek’. Beide partijen zijn verheugd met deze reactie.

Hans Hooft, programmamanager Bibliotheek Theek 5: De maatschappij verandert en de bibliotheek verandert hierin mee. De bibliotheekvestiging van de toekomst is eigenlijk een huiskamer met kennis. In deze open toegankelijk huiskamers kunnen inwoners en bezoekers terecht voor allerhande kennis en informatie. Deze huiskamers lenen zich ook bij uitstek voor samenwerking met andere partijen. Vandaar onze nadrukkelijke wens om de bibliotheekvestigingen in Gilze en Rijen open te verbinden met de ontmoetingsfunctie van de Schakel en de Boodschap. Hierdoor ontstaat een nieuw soort laagdrempelige ontmoetingsplaats die veel ook veel toegankelijker is voor bv laaggeletterden, digibeten, ouders en kinderen. In de komende jaren wil Theek 5 ook de samenwerking met het onderwijs versterken. Door ouders, kinderen en leerkrachten te ondersteunen in de taal- en media ontwikkeling, voorkomen we dat kinderen op latere leeftijd tegen achterstanden aanlopen.

Ingrid Langen, directeur van Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen: Wij denken dat een nieuwe, open bibliotheek, waar er eigenlijk geen grenzen zijn tussen cultureel centrum en bibliotheek, past bij deze tijd. We bedienen dezelfde doelgroepen en hebben beiden een cultureel-maatschappelijke functie. Door op deze manier met elkaar samen te werken, letterlijk in dezelfde ruimte, kunnen we elkaar nog meer versterken. Er is duidelijk een toegevoegde waarde: een opener structuur is laagdrempeliger, de horeca sluit meer aan en specifieke functies van de bibliotheek kunnen ook ruimtelijk beter geïntegreerd worden. Zo kunnen we nog meer tegemoet komen aan de behoeftes van onze bezoekers. Deze plannen hebben ook financiële gevolgen voor de culturele centra. Een deel van de huuropbrengsten van de bibliotheek zal komen te vervallen en dit kan niet zomaar worden opgevangen. Hierover moeten we goede afspraken maken met de gemeente.

De komende maanden zal er intensief overleg plaatsvinden tussen Theek 5, CCGR en de gemeente om tot een goed plan te komen. Theek 5 en CCGR hopen na het voorjaar te kunnen starten met de verbouwingen.

Voorstelling OldenOsborn afgelast

Op zaterdag 29 oktober zou de cabaretformatie OldenOsborn op treden in De Schakel. Helaas hebben wij deze voorstelling moeten annuleren. De formatie OldenOsborn zou niet meer in haar originele opstelling komen. Osborn wordt vervangen door Anna Hermanns. Daarnaast hadden we te weinig geïnteresseerden om deze voorstelling door te laten gaan. Mensen die deze voorstelling wel geboekt hadden, hebben allemaal persoonlijk bericht ontvangen.