Kom-Erbij-Lunch

Het VIP dekt de tafel voor de Kom-Erbij-Lunch

Na het enorme succes van onze eerste Kom-Erbij-Lunch dekt VIPvoorelkaar op 26 oktober voor de tweede keer de tafels. Het grote verschil is dat de lunch nu voor iedereen, die wat gezelligheid en sociaal contact zoekt, toegankelijk is.

Verbinding

Eind september organiseerde Stichting VIPvoorelkaar de eerste Kom-Erbij-Lunch. Toen mochten zij bijna 40 gasten ontvangen. Tijdens de lunch vonden bijzondere ontmoetingen plaats en zijn prachtige verbindingen ontstaan. Enkele reacties: “Je bent er eens even uit en je ontmoet nieuwe mensen, dat vind ik heel gezellig.” En “Er zijn dagen dat ik mijn eigen stem niet hoor, omdat er niemand is om tegen te praten. Dan is zoiets toch leuk!” Dit is precies wat ze graag willen bereiken met deze Kom-Erbij-Lunch. Mensen die vaak alleen zijn de gelegenheid geven om nieuwe mensen te ontmoeten, bijzondere contacten te leggen en gezellig samen te eten.

Na de vorige keer zijn er diverse mensen in de dagen na de lunch met elkaar op pad gegaan. Gewoon samen een kopje koffie drinken of zelfs echt een dagje uit. Ook kwamen er vragen om de lunch vaker te organiseren. En er kwamen spontaan initiatieven om ook andere groepen mensen, die sociaal contact zoeken, uit te nodigen. Dat is de reden dat zij de tafel nu elke laatste vrijdag van de maand in De Boodschap gaan dekken. Aansluitend aan het Repair Café, dus mocht je ‘s morgen niks te doen hebben, loop daar ook even binnen.

Het VIP is momenteel met de Jumbo en de Boodschap in gesprek om te kijken hoe ze de lunch qua kosten zo laag mogelijk kunnen houden voor de gasten. Het is echt een sociale activiteit. Zo worden er geen broodjes van te voren klaar gemaakt, maar gaan de gasten gezamenlijk aan tafel eten, zoals je dat ook thuis aan de eettafel doet. Je smeert je eigen broodje en als er iets op is, kun je buurten bij een andere tafel. Het doel is dat je in gesprek komt met elkaar en, op een zo laagdrempelig mogelijke manier, sociaal contact hebt. Het VIP gaat dan ook graag met andere (vrijwilligers)organisaties, stichtingen en clubs in de gemeente in gesprek. Om zo zoveel mogelijk mensen, jong en oud, te bereiken die hier behoefte aan kunnen hebben. Dus Kom Erbij en sluit aan!

Kom Erbij!

De tweede Kom-Erbij-Lunch staat gepland op vrijdag 26 oktober van 12.00 tot 13.00 uur in de foyer van de Boodschap, Nassaulaan 62-64. De kosten voor deelname bedragen 3,50. Wil je deelnemen, dan graag opgeven vóór 25 oktober, per email: secretariaat@vipvoorelkaar.nl of telefonisch bij De Boodschap op nummer 0161-224314 (ma-di-do tussen 09.00 en 16.30 uur).

Wil je contact met de coördinator Annemiek Messer, om mee te denken over deze activiteit, stuur dan een mail naar coordinator@vipvoorelkaar.nl  Informatie over de andere projecten en initiatieven van het VIP zijn te vinden op de website www.vipvoorelkaar.nl

verduurzaming, zonnepanelen, energiezuinig

Verduurzaming belangrijk voor CC De Boodschap

Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen heeft al een tijd verduurzaming van de panden op de agenda staan. De beide centra zijn gehuisvest in grote panden met wel een flink verschil. Het pand in Rijen is eigendom van de stichting, maar Cultureel Centrum de Schakel huurt de locatie van Leystromen.

Verduurzaming verplicht

‘De overheid heeft een opdracht tot verduurzaming neergelegd voor organisaties en bedrijven’ geeft directeur-bestuurder Ingrid Langen aan. ‘In 2023 moeten de beide locaties voldoen aan minimaal energielabel C van de overheid.’ Voor De Schakel ligt deze opdracht grotendeels bij de verhuurder, maar in Rijen moet de stichting als eigenaar hier aan voldoen.  ‘Al jaren kijken we bij grote, maar ook bij kleine aanpassingen aan het gebouw naar energiezuinige mogelijkheden. Goed voor het milieu en uiteindelijk ook voor de portemonnee. Daar gaan wel wat jaartjes overheen, want in aanschaf zijn energiezuinige oplossingen vaak duurder. Het financieel positieve effect volgt dan dus later.’  De gemeente Gilze en Rijen heeft onlangs aangegeven iedereen van het gas te willen halen en te willen beginnen met de grote organisaties. ‘Kijk, dit is nu zo’n mooi moment, waar we echt naar uit hebben gekeken. CC de Boodschap moet de Cv-ketel vervangen, want deze is al zeer oud, van begin jaren negentig. We hebben gelijk contact gezocht met de gemeente en aangegeven geïnteresseerd te zijn in de mogelijkheden.

Zonnepanelen

De Boodschap is actief in het zoeken naar energiezuinige oplossingen. Dit blijkt ook uit het feit dat ze in 2016 al een SDE-subsidie hebben aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze is toegekend en we zouden ruim 400 panelen kunnen plaatsen. Voor dat deze geplaatst kunnen worden, moet wel de dakbedekking worden vervangen, iets wat al in het meerjarig onderhoudsplan op de agenda stond. ‘Dit is hard nodig, want we zijn al een paar jaar kleinere lekkages aan het oplappen, maar er valt niet meer tegen aan te werken. Het is een groot dak van 2178 m2, dat nu aan vervanging toe is, voordat we de panelen kunnen plaatsen. Helaas kost dat altijd veel geld.’ Reserves heeft de stichting niet en ze heeft hiervoor afspraken met de gemeente gemaakt. Voor de komende vergaderingen staat het dak op de agenda en wordt gekeken of het geld vrijgemaakt kan worden.

Het grootste obstakel voor het te behalen keurmerk is de glas-in-lood gevel. Hierdoor lekt warmte en koude weg.’ In de zomer is het enorm warm in de gangen en foyer en in de winter is het vreselijk koud. Er valt bijna niet tegen op te stoken, maar we doen ieder jaar weer ons uiterste best. We bekijken welke mogelijkheden er zijn om dit tegen te gaan. Mochten inwoners goede ideeën hebben, dan horen wij deze graag. Wij staan altijd open voor slimme oplossingen of wellicht trajecten voor energiebesparing en verduurzaming. Zo kan het klimaat aangenaam blijven en misschien nog verbeteren.’ aldus Ingrid Langen. ‘Wij willen enorm graag energiezuinig en duurzaam zijn, hopelijk kunnen we dit op niet al te lange termijn realiseren.’

ringleiding

Culturele Centra Gilze en Rijen steeds meer toegankelijk voor iedereen

Al jaren wordt in de culturele centra De Schakel en De Boodschap gewerkt aan het toegankelijk maken voor alle bezoekers. Uiteraard zijn de centra toegankelijk voor rolstoelen. Bij CC de Schakel is hiermee bij de bouw al rekening gehouden.

Bij CC de Boodschap was dat een ander verhaal, omdat de oorspronkelijke kerk hier niet volledig toe uitgerust was. Inmiddels is de toegankelijkheid voor rolstoelers in het grootste deel van het centrum wel gewaarborgd en bovendien is er vorig jaar buiten een scootmobiel stalling gebouwd, zodat alle scootmobielen droog blijven. Natuurlijk mogen de mensen die hun scootmobiel gebruiken als rolstoel deze meenemen in de ruimte waar ze hun activiteiten hebben.

‘We zijn een centrum voor iedereen en dat maakt dat je nog verder moet kijken’, zegt directeur Ingrid Langen. ‘CC De Schakel beschikt nu enige tijd al over een ringleiding. Dit maakt het ook voor slechthorenden mogelijk om te genieten van bijvoorbeeld theater. In Rijen bestaat dit systeem nog niet en daar gaan we nu mee aan de slag.’

Steeds meer inwoners beschikken over gehoorapparaten, die op een bepaalde stand gezet kunnen worden, waarbij door een ringleiding in de theaterzaal het geluid direct in het oor versterkt wordt.

‘We onderzoeken momenteel welk systeem het beste werkt voor onze theaterzaal in De Boodschap. Wanneer bekend is welk systeem het moet worden, zullen we op zoek gaan naar financiering.

Helaas gaat het hier niet om een paar euro, maar om enkele duizenden euro’s en deze hebben we niet op de plank liggen.’ aldus Ingrid Langen. Maar dat het goed komt daar is de directeur van overtuigd. Met enige maanden hoopt ze dat beide centra geschikt zijn voor slechthorenden, zodat eenieder volop kan genieten van een leuk theaterstuk of een mooie film.

veteranendag

Zaterdag 27 oktober Veteranendag in De Boodschap

In samenwerking met de gemeenten Tilburg, Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Gilze en Rijen en Dongen organiseert de Stichting Veteranen Hart van Brabant op 27 oktober de Veteranendag Hart van Brabant. Om te vieren dat de gemeente Waalwijk zich vanaf volgend jaar ook aansluit bij de organisatie, zijn dit jaar óók de veteranen uit Waalwijk uitgenodigd.
Deze regionale Veteranendag is een dag waarop de deelnemende gemeenten hun erkenning, waardering en dank uitspreken voor hun inzet voor vrede en veiligheid waar dan ook ter wereld.

Programma

De Veteranendag Hart van Brabant bestaat uit twee gedeelten. Het publieksevenement, dit jaar aan de Nassaulaan en het besloten programma voor veteranen. We zijn trots dat wij als Cultureel Centrum De Boodschap dit jaar de locatie voor het besloten programma mogen zijn. De veteranen worden vanaf 13.00 uur ontvangen in De Boodschap, waar om 14.00 uur het programma zal starten. Uiteraard zijn de veteranen, en alle andere geïnteresseerden, al eerder welkom op het publieksevenement aan de Nassaulaan. Dit evenement start om 10.00 uur. Tijdens het evenement zijn verschillende militaire voertuigen te bewonderen, zijn er verenigingen en stichtingen aanwezig die sterke raakvlakken hebben met veteranen en zijn er verschillende activiteiten voor kinderen.

Uitnodiging

Inmiddels hebben alle veteranen uit de bovengenoemde gemeenten een persoonlijke uitnodiging ontvangen van hun burgemeester. Veteranen die (om welke reden dan ook) geen uitnodiging ontvangen hebben, zijn uiteraard ook van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden via de QR-code, of door een mail te sturen aan veteranendag@veteranenhartvanbrabant.nl.

Meer weten? Voor meer informatie kunt u terecht op de Facebookpagina van de Stichting Veteranen Hart van Brabant.
U bent welkom van 9.00 tot 17.00 uur.