Cultuurplaats is het platform binnen Gilze en Rijen voor kunst- en cultuureducatie. Op school, na school en in de vrije tijd. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat jong en oud laagdrempelig kan deelnemen aan kunst en cultuur. Bijvoorbeeld door projecten en/of evenementen. Zo bieden ze de inwoners van onze gemeente de kans om hun creatieve passie te ontdekken, te ontwikkelen en te tonen.

Op school

Cultuurplaats op school is de marktplaats voor cultuureducatie in de ABG-gemeenten. Dit zijn Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen. Cultuurplaats|op school is de onafhankelijke bemiddelaar die een brug slaat tussen het onderwijsveld en de culturele sector. Ze zijn het aanspreekpunt voor alle kennis over en inzicht in cultuureducatie binnenschools en de mogelijkheden daarvoor in de culturele omgeving van de gemeenten.

Cultuurplaats op school verbindt de scholen met zoveel mogelijk lokale en soms ook regionale culturele aanbieders en is een aanvulling op hun eigen lesprogramma rondom kunst en cultuur. Cultuurplaats|op school is een expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie binnenschools. Zij ondersteunen en stimuleren het onderwijs en de culturele aanbieders via advies en kennisoverdracht voor de inrichting van hun cultuuronderwijs.

Na school

De meeste brede scholen in de gemeente Gilze en Rijen bieden op hun locatie naschoolse culturele activiteiten aan. Cultuurplaats ondersteunt hen bij het programmeren van de activiteiten en de promotie ervan. Dit met als doel om kansen voor nieuwe verbindingen tussen organisaties, kunstzinnige initiatieven voor en door de jeugd en kruisbestuivingen tussen cultuuractiviteiten in het onderwijs en de vrije tijd te realiseren.

In de vrije tijd

Het is belangrijk om je creatieve talenten te kunnen ontdekken, te ontwikkelen en te tonen. Zo vind je op de Cultuurplaats website een aanbod cursussen en workshops op het gebied van muziek, zang, dans, beeldende kunst, fotografie en techniek van verschillende aanbieders. De aanbieders zijn zowel lokaal als van buiten Gilze en Rijen, maar verzorgen hun lessen allemaal binnen de gemeente.

Activiteiten, evenementen en projecten

Naast de marktplaats voor kunsteducatie in de gemeente Gilze en Rijen, zijn ze ook betrokken bij culturele activiteiten, evenementen en projecten. Hiervoor werken ze samen met andere organisaties en personen die in onze gemeente actief zijn. Daarnaast haken ze ook aan bij landelijke evenementen zoals ikToon (de maand van de amateurkunst), De Kunstweek en de Open Atelierroute.

Cultuurplaats is er voor alle inwoners van Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten. Mis je iets of heb je zelf wensen of plannen voor kunstzinnige, creatieve en culturele activiteiten? Laat het hen weten via info@cultuurplaats.nu. Samen bekijken we dan hoe we jouw idee kunnen realiseren.