Cultuurschenker worden

Draagt u cultuur ook een warm hart toe? CCGR trekt regelmatig gezamenlijk met organisaties op waar we op basis van tegenprestaties iets voor elkaar kunnen betekenen.

Wij komen graag met u in contact over de mogelijkheden. U kunt hierbij denken aan sponsorpakketten of donaties in natura (bijvoorbeeld meubilair of expertise). Er zijn dan afspraken te maken over bijvoorbeeld  publiciteit, zaalhuur of theaterkaarten.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen. Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Van gedachten wisselen?
Neem contact op per mail via marketing@ccgr.nl of bel naar 0161-224314 (afdeling marketing)

Zakelijke arrangementen
CCGR kan voor u bijzondere voordeelarrangementen verzorgen voor uw personeel. Bijvoorbeeld in uw kerstpakket of bij een jaarvergadering. Neem contact op met marketing@ccgr.nl voor de mogelijkheden.