beweegroute Rijen

Brainstormavond Beweegtuin succesvol verlopen 

Op dinsdag 5 juli 2016 werd er vanuit Cultureel Centrum de Boodschap een brainstormavond georganiseerd over een Beweegtuin. Dit is een buitenplaats met outdoor fitness-toestellen, bankjes en beplanting, een ideale plek om te ontmoeten en te bewegen. Vele betrokkenen hebben aan het eind van deze avond positief uitgesproken over het idee van een Beweegtuin.

Tijdens de avond zijn veel ideeën geopperd en besproken. Een Beweegtuin zou voor veel doelgroepen geschikt kunnen zijn, maar iedere doelgroep heeft zijn eigen gebruikswensen en dus eigen ‘inrichting’ nodig. Het terrein aan de achterkant van CC de Boodschap zou dan te klein zijn, aangezien het aantal parkeerplaatsen behouden moet blijven. Daarom kwam het idee naar voren om bestaande ‘sportterreinen’ in de kern Rijen met elkaar te verbinden en uit te breiden, zodat er een route zou kunnen ontstaan tussen bijvoorbeeld Vita, De Boodschap, Brabantpark en Wolfsweide. Ook zijn er aandachtspunten genoemd zoals de veiligheid van de toestellen en mogelijke extra toeloop in de wijk of het ontstaan van hangplekken.

Nu er draagvlak van verschillende partijen is voor het idee van een Beweegtuin (of-route), praten zij na de zomer in de vorm van een ‘werkgroep’ verder over de mogelijke ontwikkeling van een Beweegtuin. Heeft u nog suggesties voor de werkgroep? Maak deze dan kenbaar via info@ccgr.nl.

Wilt u meer weten over de Beweegtuin? Neem dan contact op met Natascha Leenstra via beleid@ccgr.nl.