Raad van Toezicht

Stichting CCGR is een dochterorganisatie van Stichting SCMO (Stichting Samenwerkende Culturele en Maatschappelijke organisaties)
Stichting SCMO wordt bestuurd door directeur-bestuurder Ingrid Langen en onderschrijft de Cultural Governance Code.

De Raad van Toezicht (RvT) ziet hier op toe en bestaat uit de volgende leden:

  • Dirk Terpstra (vice-voorzitter, vervangt tijdelijk de voorzitter)
  • Joost Jaspers (secretaris)
  • Otto van der Meulen (lid)
  • Louise Ramaker (lid)

Onder Stichting SCMO vallen tevens de dochterorganisaties Stg. Cultuurplaats voor cultuureducatie en Stg. VIP voor elkaar (Vrijwilligersinformatiepunt).

Bekijk hier meer informatie over de Raad van Toezicht: