Raad van Toezicht

Stichting CCGR is een dochterorganisatie van Stichting SCMO (Stichting Samenwerkende Culturele en Maatschappelijke organisaties)
Stichting SCMO wordt bestuurd door directeur-bestuurder Ingrid Langen en onderschrijft de Cultural Governance Code.

De Raad van Toezicht (RvT) ziet hier op toe en bestaat uit de volgende leden:

  • Jasmijn de Visser (voorzitter)
  • Heidi Buijtels (vice-voorzitter)
  • Louise Ramaker (secretaris)
  • Otto van der Meulen (lid)

Onder Stichting SCMO vallen tevens de dochterorganisaties Stg. Cultuurplaats voor cultuureducatie en Stg. VIP voor elkaar (Vrijwilligersinformatiepunt).

Bekijk hier meer informatie over de Raad van Toezicht: