Berichten

beweegroute Rijen

Brainstormavond Beweegtuin succesvol verlopen 

Op dinsdag 5 juli 2016 werd er vanuit Cultureel Centrum de Boodschap een brainstormavond georganiseerd over een Beweegtuin. Dit is een buitenplaats met outdoor fitness-toestellen, bankjes en beplanting, een ideale plek om te ontmoeten en te bewegen. Vele betrokkenen hebben aan het eind van deze avond positief uitgesproken over het idee van een Beweegtuin.

Tijdens de avond zijn veel ideeën geopperd en besproken. Een Beweegtuin zou voor veel doelgroepen geschikt kunnen zijn, maar iedere doelgroep heeft zijn eigen gebruikswensen en dus eigen ‘inrichting’ nodig. Het terrein aan de achterkant van CC de Boodschap zou dan te klein zijn, aangezien het aantal parkeerplaatsen behouden moet blijven. Daarom kwam het idee naar voren om bestaande ‘sportterreinen’ in de kern Rijen met elkaar te verbinden en uit te breiden, zodat er een route zou kunnen ontstaan tussen bijvoorbeeld Vita, De Boodschap, Brabantpark en Wolfsweide. Ook zijn er aandachtspunten genoemd zoals de veiligheid van de toestellen en mogelijke extra toeloop in de wijk of het ontstaan van hangplekken.

Nu er draagvlak van verschillende partijen is voor het idee van een Beweegtuin (of-route), praten zij na de zomer in de vorm van een ‘werkgroep’ verder over de mogelijke ontwikkeling van een Beweegtuin. Heeft u nog suggesties voor de werkgroep? Maak deze dan kenbaar via info@ccgr.nl.

Wilt u meer weten over de Beweegtuin? Neem dan contact op met Natascha Leenstra via beleid@ccgr.nl.

“Samen bewegen is gezond en gezellig”

Beweegtuin De Boodschap

Beweegtuin De Boodschap

CC de Boodschap verkent mogelijkheden Beweegtuin

Op dinsdag 5 juli 2016 organiseert De Boodschap in Rijen vanaf 19.30 uur een informatie- / brainstormavond over een Beweegtuin. Dit is een buitenplaats met outdoor fitness-toestellen, bankjes en beplanting, een ideale plek om te ontmoeten en te bewegen.

Ingrid Langen, directeur van Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen: “Samen bewegen is gezond en gezellig. De wandelclubs die na hun wandelroute in onze centra koffie drinken zijn daar een mooi voorbeeld van. In De Boodschap komen iedere dag diverse en grote aantallen bezoekers. Wij denken daarom dat er meer mogelijk is op het gebied van samen bewegen.”

“In verschillende gemeenten zijn er al ‘Beweegtuinen’ gerealiseerd die omwonenden en andere gebruikers samenbrengen. In ons netwerk van bezoekers en organisaties merken we dat er belangstelling is voor dit idee. Eerder hebben wij via een mailing de interesse gepeild en daarop werd heel positief gereageerd. Een groot deel van onze buitenruimte aan de achterkant van het pand wordt nu niet optimaal benut. Met een Beweegtuin willen we hier een positieve impuls aan geven.”

De Boodschap nodigt belangstellenden die affiniteit hebben van harte uit om aanwezig te zijn op deze avond. De eerste aanmeldingen voor de bijeenkomst zijn al binnen! Het doel is om aan het eind van de avond te besluiten of een Beweegtuin levensvatbaar is en inzicht te hebben in wie daar een bijdrage in wil leveren. Als hier een positief resultaat uitkomt, start er een uitgebreide verkenning met de betrokkenen die zich daarvoor hebben aangemeld.

Aanmelden kan tot 24 juni via info@ccgr.nl