verduurzaming, zonnepanelen, energiezuinig

Verduurzaming belangrijk voor CC De Boodschap

Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen heeft al een tijd verduurzaming van de panden op de agenda staan. De beide centra zijn gehuisvest in grote panden met wel een flink verschil. Het pand in Rijen is eigendom van de stichting, maar Cultureel Centrum de Schakel huurt de locatie van Leystromen.

Verduurzaming verplicht

‘De overheid heeft een opdracht tot verduurzaming neergelegd voor organisaties en bedrijven’ geeft directeur-bestuurder Ingrid Langen aan. ‘In 2023 moeten de beide locaties voldoen aan minimaal energielabel C van de overheid.’ Voor De Schakel ligt deze opdracht grotendeels bij de verhuurder, maar in Rijen moet de stichting als eigenaar hier aan voldoen.  ‘Al jaren kijken we bij grote, maar ook bij kleine aanpassingen aan het gebouw naar energiezuinige mogelijkheden. Goed voor het milieu en uiteindelijk ook voor de portemonnee. Daar gaan wel wat jaartjes overheen, want in aanschaf zijn energiezuinige oplossingen vaak duurder. Het financieel positieve effect volgt dan dus later.’  De gemeente Gilze en Rijen heeft onlangs aangegeven iedereen van het gas te willen halen en te willen beginnen met de grote organisaties. ‘Kijk, dit is nu zo’n mooi moment, waar we echt naar uit hebben gekeken. CC de Boodschap moet de Cv-ketel vervangen, want deze is al zeer oud, van begin jaren negentig. We hebben gelijk contact gezocht met de gemeente en aangegeven geïnteresseerd te zijn in de mogelijkheden.

Zonnepanelen

De Boodschap is actief in het zoeken naar energiezuinige oplossingen. Dit blijkt ook uit het feit dat ze in 2016 al een SDE-subsidie hebben aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze is toegekend en we zouden ruim 400 panelen kunnen plaatsen. Voor dat deze geplaatst kunnen worden, moet wel de dakbedekking worden vervangen, iets wat al in het meerjarig onderhoudsplan op de agenda stond. ‘Dit is hard nodig, want we zijn al een paar jaar kleinere lekkages aan het oplappen, maar er valt niet meer tegen aan te werken. Het is een groot dak van 2178 m2, dat nu aan vervanging toe is, voordat we de panelen kunnen plaatsen. Helaas kost dat altijd veel geld.’ Reserves heeft de stichting niet en ze heeft hiervoor afspraken met de gemeente gemaakt. Voor de komende vergaderingen staat het dak op de agenda en wordt gekeken of het geld vrijgemaakt kan worden.

Het grootste obstakel voor het te behalen keurmerk is de glas-in-lood gevel. Hierdoor lekt warmte en koude weg.’ In de zomer is het enorm warm in de gangen en foyer en in de winter is het vreselijk koud. Er valt bijna niet tegen op te stoken, maar we doen ieder jaar weer ons uiterste best. We bekijken welke mogelijkheden er zijn om dit tegen te gaan. Mochten inwoners goede ideeën hebben, dan horen wij deze graag. Wij staan altijd open voor slimme oplossingen of wellicht trajecten voor energiebesparing en verduurzaming. Zo kan het klimaat aangenaam blijven en misschien nog verbeteren.’ aldus Ingrid Langen. ‘Wij willen enorm graag energiezuinig en duurzaam zijn, hopelijk kunnen we dit op niet al te lange termijn realiseren.’